Wratislavia Center

Budowa centrum Wratislavia Center była jednym z większych wyzwań Biura ze względu na położenie w zabytkowej części Starego Miasta we Wrocławiu. W czasie procesu budowlanego prowadzono badania archeologiczne. Konieczne było wzmocnieni sąsiadujących kamienic.

Biuro Inżynierskie THULIE pełniło rolę Project Managera prac w zakresie:

  • Instalacji wentylacji i klimatyzacji
  • Instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody
  • Instalacji wodno-kanalizacyjnych
  • Instalacji tryskaczowej
  • Instalacji węzłów cieplnych
  • Hydroforni
  • Pompowni