Biuro Inżynierskie THULIE powstałe w 1984 roku, oferuje usługi polegające na kompleksowej obsłudze każdego rodzaju inwestycji oraz remontu, wykonywaniu ekspertyz budowlanych w zakresie wszystkich branż, rozwiązywaniu problemów Beneficjentów w zakresie prawidłowości wydatkowania środków unijnych oraz rozwiązywaniu problemów związanych z nieprawidłowościami przy wydatkowaniu środków unijnych, w tym sporządzanie kompleksowych opinii prawno inżynierskich oraz stanowisk Beneficjentów przedkładanych instytucjom wdrażającym projekty, a także instytucjom kontrolnym takim jak NIK, UKS i itp.


Oprócz bezpośrednich usług nadzoru inwestorskiego Biuro specjalizuje się w rozwiązywaniu  spraw problematycznych, trudnych, będących w kręgu zainteresowań organów kontrolnych oraz Komisji Europejskiej, a związanych ze sporządzaniem i zawieraniem umów  dodatkowych, uzupełniających, umów poza ustawą, zmian do umów, kwalifikacji tzw. robót zamiennych. Ponieważ są to obszary najczęściej kontrolowane, budzące kontrowersje interpretacyjne doświadczenie naszych ekspertów będzie pomocne w wypracowaniu  najkorzystniejszego dla Beneficjenta stanowiska oraz prawidłowości wykorzystania środków unijnych.


Należy podkreślić, że opinie, które przygotowujemy, są opiniami kompleksowymi prawno - inżyniersko - finansowymi uwzględniającymi aktualne stanowiska Komisji Europejskiej.