Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Zakres realizowanych prac:

Przebudowa dziedzińca środkowego – Atrium w budynku przy ul. Powstańców Warszawy1 we Wrocławiu