Przebudowa ul. Klecińskiej

Biuro Inżynierskie THULIE prowadziło nadzór inwestorski na przebudową ul. Klecińskiej. Inwestycja stanowiła brakujący fragment południowo - zachodniej części Obwodnicy Sródmiejskiej Wrocławia. Projekt obejmował budowę dwóch jezdni odcinka obwodnicy od ul. Grabiszyńskiej do ul. Szwajcarskiej o długości 1400 m każda (po śladzie istniejącej ul. Klecińskiej) wraz z estakadą umożliwiającą bezkolizyjne przekroczenie linii kolejowej Wrocław - Jelenia Góra  oraz stworzenie ciągów pieszych i rowerowych.

Zakres prac obejmował uzbrojenie terenu w:

  • Sieć wodociągową R1200
  • Sieci gazowe wysokiego oraz średniego ciśnienia
  • Kanalizację sanitarną
  • Kanalizację deszczową

www.zdium.wroc.pl