Realizacje bieżące

Port Lotniczy S.A. Wrocław

Gmina Żórawina

GP Strategies Poland - Colagate Palmolive - Świdnica

Sweco Consulting - Kontrakt B3-2 Wrocław