Most Millenijny

Biuro Inżynierskie THULIE prowadziło nadzór inwestorski nad największą inwestycją mostową w powojennej historii Wrocławia. Most Millenijny stanowi część Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia. Oddany został do użytku 29 października 2004 roku. To oryginalna konstrukcja podwieszana podparta na dwóch pylonach. Przez most prowadzą dwie dwupasmowe jezdnie oraz po obu stronach chodniki i ścieżki rowerowe.

Wartość prac wyniosła 140 mln PLN.

Zakres realizowanych zadań:

  • Kanalizacja sanitarna
  • Kanalizacja deszczowa
  • Magistrala wodociągowa
  • Instalacja odwodnieniowa mostu