Estakada Gądów

Zakres realizowanych prac:

  • Kanalizacja sanitarna
  • Kanalizacja deszczowa
  • Magistrala wodociągowa
  • Instalacja odwodnieniowa estakady