Gmina Krośnice

Biuro Inżynierskie THULIE prowadziło nadzór inwestorski nad budową kanalizacji grupowej w Gminie Krośnice.

Budowa współfinansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Koszt inwestycji wynosił ponad 26 mln PLN, z czego 75% kosztów, pokrytych zostało przez Unię Europejską.

 

Zakres prowadzonych prac

  • Budowa 83 km sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami do odbiorców
  • Budowa 34 przepompownie ścieków
  • Budowa oczyszczalni ścieków w Bukowicach
  • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Krośnicach - zakres realizowanych prac w ramach nadzoru inwestorskie

 

www.krosnice.pl