Gmina Długołęka

Długoletnia współpraca z Gminą Kobierzyce pozwoliła na zrealizowanie przez Biuro Inżynierskie THULIE wiekszości gminnych inwestycji w zakresie ochrony środowiska. Całkowita wartość robót objęta nadzorem inwestorskim w latach 2000 - 2006 wynosi ok. 40 mln PLN.

Zakres realizowanych zadań:

  • Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowni ścieków w Długołęce, Mirkowie, Kiełczowie, Wilczycach oraz Piechowicach o łącznej długości 3,1 km.
  • Budowa sieci wodociągów wraz z przyłączami wody w Borowej Oleśnickiej, Ościcach, Januszkowicach, Szczodrem, Domaszczynie, Jaksonowicach, Rakowie oraz Bykowie o łącznej długości 69,9 km oraz stacji uzdatniania wody w Borowej  i Łosicach.
  • Budowa kanalizacji deszczowej w Długołęce, Mirkowie oraz Kiełczowie o łącznej długości 3,6 km.
  • Budowa Szkolno - Sportowego Kompleksu  w Borowej o łącznej kubaturze 38 997 m3.