Oczyszczalnia  ścieków w Świdnicy

Biuro Inżynierskie THULIE pełniło funkcję Project Managera przy realizacji zadania "Gospodarka osadowa - etap III, budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Świdnicy".

Wartość inwestycji to 20 mln PLN.

Zakres realizowanych zadań:

  • Uzbrojenie terenu - sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej
  • Gaz
  • Biogaz
  • Obiekty technologiczne
  • Oczyszczalnie ścieków
  • Spalarnia odpadów