Pełne zastępstwo inwestorskie:
 
  • Opiniowanie dokumentacji projektowej.
  • Przeprowadzanie przetargu na wykonawców robót.
  • Prowadzenie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej we wszystkich branżach budowlano-instalacyjnych.
  • Uzyskanie decyzji dopuszczającej do użytkowania.
  • Rozliczenie prowadzonej inwestycji.