Galeria Centrum

Biuro Inżynierskie THULIE pełniło rolę inspektora nadzoru branży mechaniczno i sanitarnej przy realizacji zadania pn. "Prace remontowo - adaptacyjne w budynku DT Centrum we Wrocławiu - modernizacji kondygnacji - 1 na cele komercyjne".

Wartość nadzorowanych prac ok. 1,5 mln PLN.

Zakres prac projektowych:

  • Zewnętrzne przyłącza wodne i  kanalizacyjne

  • Wewnętrzna instalacja sanitarna, cieplna, klimatyzacyjna, wentylacyjna i chłodnicza

  • Wewnętrzna instalacja przeciwpożarowa

  • Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne