Inwestycje współfinansowane przez Unię:

 
  • Przygotowanie wniosków dla uzyskania środków pomocowych z Unii Europejskiej wraz z niezbędnymi załącznikami.
  • Doprowadzenie do uzyskania przez Wnioskodawcę dofinansowania ze środków pomocowych z Unii Europejskiej.
  • Przygotowanie dokumentacji przetargowej.
  • Przygotowanie przetargów i kontraktów (Prawo Zamówien Publicznych, PRAG).
  • Nadzór nad realizacją projektu.
  • Rozliczenie środków pomocowych z Unii Europejskiej.